Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przed skorzystaniem z treści i materiałów w serwisie, blogu, stronach internetowych Anna.Coach zapoznaj się dokładnie z ninjeszą Polityką Prywatności.

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH, CELE ZBIERANIA DANYCH, PRZETWARZANIE DANYCH I OCHRONA

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem portalu internetowego www.annacoach.pl, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest Anna Parchanowicz ul. Słowicza 10/10, 53-32 Wrocław

2. Administrator danych osobowych przetwarza je w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych treści i usług. Administrator zapewnia w szczególności, iż zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

3. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Dostęp do danych, w tym danych osobowych użytkowników ma administrator- odpowiednio zapoznany z tematem ochrony danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji do bazy danych oraz złożenia zamówienia dobrowolnie.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje również prawo żądania trwałego usunięcia swoich danych z bazy danych administratora.

7. Żądanie określone w pkt 6 powyżej można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail: anna@annacoach.pl. Administrator ustosunkuje i zastosuje się do żądań użytkownika bez zbędnej zwłoki.

8. Administrator zbiera dane osobowe do następujących celów:

a. obsługi procesu rejestracji użytkownika przy wykorzystaniu dostępnego na stronie formularza zapisu na newsletter lub pobrania e-booka.

b.przesyłania informacji handlowych dotyczących usług oraz newslettera
c. marketingu bezpośredniego własnych usług w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta.
d. zawarcia i realizacji ewentualnej umowy sprzedaży usług coachingowych, edukacyjnych

9. Administrator przetwarza następujące dane swoich klientów: imię, adres e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika jednakże jest niezbędne w celu otrzymywania newslettera, informacji o usługach czy dokonania zakupu usługi.

10. Dane użytkowników którzy nie są klientami portalu są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zadanie pytania.

§ 2. INFORMACJA O COOKIES

1. Strona www wykorzystuje technologię plików cookies.
2. Pliki cookies – tzw. “ciasteczka” – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i w sposób odpowiedni wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji.
b. tworzenia statystyk umożliwiających zrozumienie jak użytkownik korzysta ze stron internetowych. Ma to na celu umożliwienie ulepszenia jej zawartości oraz struktury
c. utrzymania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie jest zmuszony na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać login i hasło
d. zapamiętywania zawartości koszyka
e. zapamiętania lokalizacji użytkownika
f. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych
g. prezentowania opinii na stronach internetowych sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego
h. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
i.zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

4.W ramach strony stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

a. stałe – są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
b. sesyjne – tymczasowe – to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia sesji, tj. wylogowania się ze strony, upuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
c. własne – pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela
d.zewnętrzne – pliki cookies umieszczone na stronie przez podmioty zewnętrzne np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics

5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników jak również do pozyskiwania jakichkolwiek o nich informacji.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

7. Jeśli użytkownik nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informację jak to zrobić użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępu do strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

8. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.


§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej.

3. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

4. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 10.05.2018 r.