Single Blog

Nie realizujesz swoich celów? Zmień swoje nawyki!

Wyznaczyłaś swoje cele na podstawie swoich wartości i pragnień, określiłaś je w czasie i konkretnie sprecyzowałaś a mimo to, nie udaje Ci się ich wcielić w życie?

Częstą przyczyną, dla której nie udaje się nam zrealizować konkretnego planu, może być fakt, że za szybko się poddajemy czy odpuszczamy. Jeżeli chcemy, aby nasze działania przynosiły pożądane efekty nie powinniśmy, opierać ich jedynie na sile naszej woli. Sama chęć zmiany i wiara w to, że nam się uda, w zderzeniu z codziennością mogą okazać się niewystarczające.

To czego możemy potrzebować to samodyscyplina, rozumiana nie jako rygor i przymus a raczej jako rutynowe działanie. Dyscyplina kojarzy nam się raczej negatywnie, ze sztywnymi granicami, których pod żadnym pozorem nie możemy przekraczać. Odczytujemy ją prędzej jako karę, niż coś co ma nam służyć.

W związku z powyższym, proponuję, aby słowo dyscyplina, zastąpić słowem: nawyk. Nawyki bowiem umożliwiają nam konsekwentne i efektywne działanie. Wiele rzeczy w codziennym życiu wykonujemy wręcz automatycznie, po prostu działamy nie analizując każdorazowo danej czynności czy sytuacji. Nawyki mogą nam służyć lub działać na naszą niekorzyść.

Powinniśmy się zatem skupić na wykreowaniu takiego nawyku, który będzie skierowany na realizację naszego celu i dawał nam niezbędną energię do działania. Każdy indywidualnie może wcielić w życie, takie nowe działania, które każdego dnia będą przybliżać go do założonego celu.

Jakie obecne nawyki nie pozwalają Ci realizować tego, czego pragniesz: co uniemożliwia wygenerowanie czasu na odpoczynek, co nie pozwala Ci schudnąć, co odciąga Cię od poprawy swojej formy fizycznej czy nauki języka? Każdy ma inne cele, dlatego dla każdego ze swoich celów wypisz te nawyki, które do tej pory Cię powstrzymywały.

Kolejny, kluczowy krok, to wypracowanie nowych, wspierających nawyków.

Istotne jest określenie, czemu ma służyć ten nawyk, w czym ma nam pomóc a następnie zaprojektować konkretne działanie. Należy również ustalić dla siebie odpowiednią nagrodę za jego wykonanie. Wyznaczenie nagrody za konkretne działanie, które początkowo będzie wymagało od nas pewnego wysiłku, wpłynie na naszą konsekwencję i chęć wytrwania.

Nawykiem może być np. zaczynanie dnia w sposób, który Ci służy a w dalszej perspektywie prowadzi do Twojego celu. To rezygnacja z tego co nas stopuje, spowalnia lub rozleniwia na rzecz tego, co motywuje i przynosi konkretne efekty.

Jak już skonstruujesz swój nowy nawyk, postaraj się w nim wytrwać 3 tygodnie, po takim ponoć czasie, nasze działania stają się rutynowe i nie wymagają od nas dodatkowego wysiłku. Stają się czymś naturalnym, częścią naszego dnia i życia. A to może oznaczać, że konsekwentnie działamy na rzecz realizacji tego, na czym nam naprawdę zależy.

Powodzenia!

Comments (0)

Post a Comment